Handleiding


Volg deze instructie in 5 stappen om de gewenste verkeersgegevens te downloaden.

Nota Bene:

Begin 2018 is versie 2.0 van het Verkeers Model Amsterdam in gebruik genomen. Deze cijfers worden binnenkort op deze website gepubliceerd. De huidige cijfers op deze website zijn verouderde cijfers uit VMA 1.0.

1. Starten

Ga naar http://www.verkeersprognoses.amsterdam.nl/ om verkeersgegevens op te vragen. Hier ziet u centraal in beeld een kaart van Amsterdam en links in beeld een invulscherm. Via de knop ‘toon schermvullend’ is het mogelijk de kaart op volledig scherm weer te geven.

2. Navigeren naar een locatie

Navigeren naar een locatie kan op verschillende manieren:

* Via de kaart: de kaart kan versleept worden door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl de aanwijzer verplaatst wordt. Ook is er een mogelijkheid in of uit te zoomen via het plus- of minteken rechtsboven in beeld.

* Met de invulschermen links in beeld kan direct naar een stadsdeel genavigeerd worden. Ook kan er een straatnaam opgegeven worden, waarna daarnaartoe wordt genavigeerd.

3. Wegvakken selecteren en deselecteren

Door op een wegvak te klikken met de linkermuisknop, wordt dit wegvak geselecteerd. Het kleurt dan op de kaart blauw in plaats van rood. Ook wordt het getoond in een lijst onder het invulscherm. Hierbij wordt de naam van de betreffende straat weergegeven. Om meerdere wegvakken tegelijk te selecteren, dienen ze eenvoudigweg na elkaar te worden aangeklikt. Door een geselecteerd wegvak nogmaals aan te klikken, wordt dit wegvak gedeselecteerd. Een wegvak kan ook gedeselecteerd worden door op het rode kruisje te klikken in de lijst wegvakken.

4. Gegevens opvragen

Om gegevens op te vragen, dient u links in het invulscherm aan te geven voor welk prognosejaar u de gegevens nodig heeft. Zorg dat de benodigde wegvakken geselecteerd zijn en klik vervolgens op de knop 'Zie resultaten' onder de lijst met wegvakken. De resultaten worden nu getoond in een nieuw scherm.

5. Resultaten downloaden

Als de resultaten in beeld staan, zijn deze te downloaden via de knop 'Exporteer'. Er wordt dan een pdf-bestand gedownload met de resultaten van de selectie.