Disclaimer


De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) van de Gemeente Amsterdam. V&OR besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar websites.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. V&OR kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op haar websites.

Het is mogelijk dat via de internetsites van V&OR toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. V&OR kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.